Select by Category
 

home Home
Tips and Tricks
Grammar
test Reading
Writing
Listening
Speaking
Vocabulary Forum

 
 

Grammar top five
  Present cont.
Present simp.
Plurals
Past simple
personal pron.
 
 
Disclaimer

Iedereenkanengels.nl betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid met betrekking tot de persoonlijke levenssfeer. Personen die bezwaren hebben tegen het voorkomen van hun afbeelding/naam op deze website, kunnen deze schriftelijk kenbaar maken bij de webmaster.
Het bezoeken van de website geschiedt voor risico van de bezoeker. Iedereenkanengels.nl spant zich naar alle redelijkheid in om deze website te voorzien van nauwkeurige en actuele informatie, maar geeft geen garanties of toezeggingen met betrekking tot de nauwkeurigheid en veiligheid. U erkent dat informatie die u verstuurt onderschept kan worden. Iedereenkanengels.nl aanvaart geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor enige typografische of andere fout, of tekortkomingen in de inhoud van deze site.

Aansprakelijkheidsbeperking

Iedereenkanengels.nl doet geen toezeggingen betreffende de geschiktheid van de informatie in de documenten en de bijbehorende grafische voorstellingen op deze site. Alle documenten en bijbehorende grafische voorstellingen worden zonder enige vorm van garantie verstrekt en zijn zonder kennisgeving onderhevig aan veranderingen. Het volledige risico voortkomend uit het gebruik ervan berust bij de ontvanger.

In geen enkel geval is het Iedereenkanengels.nl aansprakelijk voor enig verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van, voortkomend uit of in verband met het gebruik van deze website. In geen enkel geval zal het Iedereenkanengels.nl aansprakelijk zijn voor enige directe of vervolgschade, tussen-, bijzondere - of strafvordering of andere schades (inclusief, zonder beperkingen, claims met betrekking tot gederfde winst, bedrijfsonderbreking of verlies aan bedrijfsinformatie).
Iedereenkanengels.nl is niet aansprakelijk in het geval van schending van rechten van derden.

Links naar sites van derden 
Sites waarnaar een link is gemaakt vallen niet onder de zeggenschap van Iedereenkanengels.nl en is ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van de site waarnaar een link is gemaakt of voor de links in dergelijke site. Het Iedereenkanengels.nl verstrekt deze links uitsluitend als service voor u, en de aanwezigheid van een dergelijke link houdt niet in dat het Iedereenkanengels.nl de site onderschrijft.

Copyright ©Iedreeenkanengels.nl.
Alle rechten voorbehouden.
Niets van deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden vermenigvuldigd of openbaargemaakt. Misbruik zal juridisch worden vervolgd.

© 2008 http://iedereenkanengels.nl

 


© Copyright 2008 W. Broes .All Rights Reserved
contact :info@iedereenkanengels.nl with questions or comments.
Website:http://www.iedereenkanengels.nl